Lookchaosuan Coffee Roasters อ.เมือง จ.เชียงราย

ESP SET (เครื่องกำจัดควันระบบไฟฟ้า และระบบท่อ) Lookchaosuan Coffee Roasters – โรงคั่วกาแฟลูกชาวสวน อ.เมือง จ.เชียงราย ขอบพระคุณ คุณโหน่ง จาก Lookchaosuan Coffee Roasters – โรงคั่วกาแฟลูกชาวสวน จังหวัดเชียงราย ที่ได้ไว้วางใจเลือกเครื่องคั่วกาแฟ Krozter รุ่น U3 ขนาด 3 kg. โรงคั่วกาแฟลูกชาวสวน เปิดกิจการมาเกือบ 5 ปี แล้ว เน้นจำหน่ายเมล็ดกาแฟไทย 100% Arabica กาแฟไทยทั้งหมด จะใช้การ Direct Trade หรือ ซื้อตรงจากเกษตรกร เท่านั้น เพื่อที่จะได้สนับสนุนซื้อขายเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรได้โดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง รวมถึงทางโรงคั่วและเกษตรกรได้พูดคุยสื่อสารกันได้เอง ทำให้ได้กาแฟที่คุณภาพดีขึ้นหรือนิ่งในทุกๆ ปี ตามมาตรฐานของทางโรงคั่ววางเอาไว้ครับ คุณโหน่ง Roaster ของโรงคั่ว นั้นผ่านการอบรม คลาส Professional Roasting, Cupping, […]

Lookchaosuan Coffee Roasters อ.เมือง จ.เชียงราย Read More »