MJ Coffee Flavor Hunter อ.แม่สอด จ.ตาก

KROZTER U6 + ESP SET (เครื่องกำจัดควันระบบไฟฟ้า และระบบท่อ) + Regulator Low pressure set MJ Coffee Flavor Hunter อ.แม่สอด จ.ตาก           ขอบพระคุณ คุณจูนและคุณเหมย จากร้าน MJ Coffee Flavor Hunter อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ไว้วางใจเครื่องคั่วกาแฟ KROZTER รุ่น U6 ขนาด 6 Kg พร้อม ESP SET จาก Kleanland หรือ เครื่องกำจัดควันไฟฟ้าสถิต รวมระบบท่อวางงานสวยๆ และ Regulator Low pressure set จาก Fisher และ Nuova […]

MJ Coffee Flavor Hunter อ.แม่สอด จ.ตาก Read More »