ESP

เครื่องกำจัดควันระบบไฟฟ้าสถิต

ESP (Electrostatic Precipitator) เครื่องกำจัดควันระบบไฟฟ้าสถิต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกำจัดควันที่ค่อนข้างนิยมเป็นอย่างมาก ใช้กำลังไฟฟ้าค่อนข้างน้อย แต่สามารถลดปริมาณควันได้ถึง 95-98% และลดกลิ่นไปมากถึง 60-70%
โรงคั่วกาแฟมีปัญหาเรื่องควันจากการคั่วกาแฟ ถูกร้องเรียน KROZTER ขอแนะนำเลยครับ